Szkoła Referencyjna Google

Technologię Google Workspace stosujemy w naszej szkole od 2011 roku. Pozwoliła nam ona lepiej prowadzić proces dydaktyczny oraz w bezpieczny sposób organizować cyfrowe zasoby placówki. W grudniu 2022 roku zostaliśmy jedną z dwóch pierwszych w Polsce Szkołą Referencyjną Google. Było to potwierdzenie wysokiej jakości naszej placówki oraz ogromne wyróżnienie w postaci dołączenia do elitarnej grupy podobnych szkół na świecie.

Szkoły referencyjne Google to placówki edukacyjne, które wykorzystują narzędzia Google for Education w celu poprawy jakości nauczania i uczenia się. Program ten oferuje szkołom szeroki zakres wsparcia, w tym szkolenia dla nauczycieli, materiały edukacyjne i dostęp do najnowszych technologii.

Korzyści z bycia szkołą referencyjną Google są ogromne. Mamy dostęp do najnowszych technologii i narzędzi, które mogą pomagają w tworzeniu bardziej innowacyjnych i interaktywnych lekcji. Na bieżąco otrzymujemy wsparcie od Google w zakresie szkolenia nauczycieli i rozwoju umiejętności cyfrowych. Możemy też dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi placówkami edukacyjnymi na świecie, co daje możliwość propagowania najlepszych praktyk w zakresie edukacji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Aby uzyskać status szkoły referencyjnej Google, placówka musi spełnić szereg wymagań, m.in.:

- należy aktywnie korzystać z Google Workspace for Education, w szczególności z Google Classroom,

- odpowiednia liczba zatrudnionych nauczycieli musi posiadać certyfikat Edukatora Google na poziomie 1 lub 2, a dodatkowo jednym z nauczycieli musi być Certyfikowany Trener Google,

- szkoła musi być otwarta na współpracę z Google w celu rozwoju umiejętności cyfrowych swoich nauczycieli i uczniów.

Światowy gigant IT za pośrednictwem swojego edukacyjnego działu Google for Education wyróżnia więc najlepsze szkoły odpowiednim certyfikatem i umieszcza na specjalnej, interaktywnej mapie: https://edudirectory.withgoogle.com/search?expertTypes=schoolOrDistrict